Ga naar de inhoud


U bent particulier?

Toegangscontrole

Toegangscontrole is een bijzonder adequaat systeem om zowel de interne als externe instroom binnen een bedrijf te beheren.

Het systeem kent toegangsvergunningen toe:
  • in functie van de persoon of de werkuren (integratie van een prikklok mogelijk),
  • van buiten het bedrijf tot in het meest kritieke hart ervan,
  • via beheersoftware (frequentste toepassing).

De aangewende technologieën laten toe:
  • de drager van de badge te identificeren,
  • toegang te verlenen per zone in uw gebouw,
  • criteria en routes te definiëren.
U wenst zelf te beslissen wie het huis of uw bedrijf binnen mag en wie niet? U wilt kunnen registreren wanneer uw personeel toekomt en vertrekt? Koppeling met inbraakdetectie (vb. niemand binnen zolang inbraakalarm gewapend is), koppeling met het systeem voor tijdsregistratie?

Simulatiemodellen


UW BEVEILIGING ÉN VEILIGHEID VERDIENEN EEN TOTALE AANPAK!